Fen Fakültesi Hakkında


Uluslararası ölçekte üst düzeyde eğitim ve araştırma çalışmalarının yürütüldüğü Fen Fakültesi, Fizik, Kimya, Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri ülkemizde en yetenekli ve en iyi yetişmiş öğrencilerin ilgisini çekmektedir.

Fen Fakültesi, bilimin sınırlarında yapılan araştırmalar ve güçlü laboratuvar olanakları ile temel bilimlere evrensel standartlarda önemli katkılarda bulunmakta, yabancı araştırma merkezleri ile yoğun bilimsel ilişkilerini sürdürmektedir. Fakülte bu işlevini tanınmış Türk ve yabancı bilim adamları ve titizlikle seçilmiş öğencilerle gerçekleştirmektedir. Bu araştırmacılarımız kısa sürede ortaya çıkardıkları özgün bilimsel araştırma ve yayınları ile de ülkemizde temel bilimlerin gelişip ileri bir düzeye ulaşmasına önderlik etmektedir.

Fen Fakültesi'nin Fizik, Kimya, Matematik ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümleri'nde lisans, yüksek lisans ve doktora programları uygulanmaktadır. Lisans programları öğrencilerin tümünü yüksek lisans ve doktora programlarına hazırlayacak şekilde düzenlenmiştir. İleri düzeydeki dersler modern laboratuvar ve bilgisayar olanakları ile desteklenmektedir.

English